NABÍZENÉ SLUŽBY A VYŠETŘENÍ

Kvalitní péče nemusí být na první pohled vidět, ale vždy ji poznáte. V naší oční ordinaci se vám dostane vysoce kvalitní péče o vaše oči.

  • Komplexní a preventivní oční vyšetření – předpis brýlí, potvrzení na řidičský průkaz, pravidelné kontroly očního pozadí u diabetiků…
  • Specializovaná oční vyšetření
  • Analýza syndromu suchého oka – rozlišení příčiny vzniku suchého oka včetně obarvení rohovky a spojivky, měření produkce slz, fotodokumentace a meibomografie, ošetření pomocí kvantové molekulární resonance přístrojem Rexon eye
  • Diagnostika a preventivní vyšetření při podežření na glaukom ( rizikové faktory, rodinná zátěž…), pravidelné sledování pacientů s glaukomovým onemocněním – měření nitroočního tlaku, proměření denní křivky nitroočního tlaku, perimetru, fotodokumentace papil zrakového nervu, změření vrstvy nervových vláken pomocí optické koherenční tomografie ( OCT), měření tloušťky rohovky (CCT)
  • Diagnostika a vyšetření šedého zákalu (katarakty), indikace k operaci
  • Diagnostika nemocí zadního segmentu oka včetně fotodokumentace, OCT, indikace k operaci
  • Diagnostika a léčba nitroočních zánětů oka, celkových chorob spojenými s očními projevy
  • Zajištění dlouhodobého sledování a léčby pacientů s očními chorobami
  • Fotodokumentace, perimetrie, měření nitroočního tlaku aplanačním a bezkontaktním tonometrem, pachymetrie, autorefraktometr, vyšetření přímým i nepřímým oftalmoskopem
  • GCC, OCT vyšetření předního i zadního segmentu oka, ošetření suchého oka přístrojem Rexon Eye (nehradí pojišťovny)

Krátké seznámení s očními chorobami

Katarakta – šedý zákal

Je stále nejčastější příčinou slepoty ve světě dle světové zdravotnické organizace (WHO). Začíná plíživě jako ztráta sytosti barev, dále pocitem jako by se pacient koukal přes špinavé sklo. Příčinou je snížení průhlednosti nitrooční čočky, ke které může docházet z mnoha důvodů. Nejčastěji věkem, ale přesná věková hranice vzniku onemocnění není známa, dále může být vrozená nebo spojována celkovými chorobami a užíváním kortikosteroidů.

Jediná její léčba je chirurgická, kdy dnes pomocí mikrochirurgické techniky a ultrazvuku dochází k odstranění zakalené čočky její výměně za čočku umělou. Umělých čoček, které implantujeme do oka je mnoho typů a záleží na domluvě s pacientem, kterou varinatu si zvolí.

Glaukom – zelený zákal

Je onemocnění charakterizované progresívním úbytkem nervových vláken na zrakovém nervu. Nejčastějším projevem zjištěným v ordinaci oftalmologa je zvýšený nitrooční tlak. V současnosti se diagnostika glaukomu přesouvá do časných stadií, tedy do doby, kdy ještě není úbytek vláken na zrakovém nervu, tak výrazný, aby způsoboval změny v zorném poli. K tomu nám slouží hlavně vyšetření nervových vláken pomocí optické koherenční tomografie – OCT.

Suché oko

V současné době stále častější onemocnění. Syndrom suchého oka může mít mnoho příčin. V zásadě je lze ale rozdělit na 2 příčiny: snížení produkce slz tzv. Sjorenův syndrom, který může být spojován s různými autoimunitními chorobami 2.špatnou kvalitu slz, za níž ve většině případů může zánět víčkových okrajů, kdy dochází ke snížené produkci lipidové složky slzného filmu a tím zvýšenému odpařování slz. Paradoxně při špatné kvalitě tukové složky slzného filmu, může docházet ke zvýšenému slzení (epifora) a přesto je příčinou syndrom suchého oka. Pokud je příčinou snížená produkce slz je nutné kapat frekventně umělé slzy ev. další přídavné dávky dle stavu očního povrchu. Pokud je příčinou snížená kvalita slz je nutné začít s hygienou očních víček a ev. aplikace umělých slz s tukovou složkou slzného filmu. Novodobá léčba tohoto onemocnění je aplikovaná kvantová molekulární resonance přístrojem Rexon eye.