CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZP

Potvrzení pro řidičský průkaz s perimetrem 500 Kč
Potvrzení pro řidičský průkaz důchodci 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 100 Kč
Vedení dokumentace v cizím jazyce 700 Kč
Superkonziliární vyšetření na žádost pacienta 1000 Kč
OCT vyšetření 1 oko 300 Kč
OCT vyšetření 2 oči 500 Kč
Detailní diagnostika suchého oka: fotodokumentace,
meibomografie, obarvení rohovky a spojivky
500 Kč
Ošetření pacientů se syndromem suchého oka na přístroji Rexon eye
4 ošetření 5000 Kč
1 ošetření 1500 Kč